باتری نیکل متال هیدرید

- Apr 19, 2017-

باتری های نیکل متال هیدرید ، به صورت مختصر های NiMH، یک نوع از باتری قابل شارژ شبیه به یک باتری نیکل کادمیوم (NiCd) اما با استفاده از یک آلیاژ هیدروژن جذب برای الکترود منفی به جای کادمیوم است. همانطور که در باتری های NiCd، الکترود مثبت oxyhydroxide نیکل (NiOOH) است. باتری NiMH می تواند دو تا سه برابر ظرفیت یک اندازه معادل های NiCd دارند. با این حال، در مقایسه با باتری های لیتیوم یون، چگالی انرژی حجمی پایین تر است و از خود ترشح بالاتر است.


3.JPG

یک جفت:پرش اطلاعات استارت بعدی:لیتیوم پلیمر استفاده باتری قابل شارژ