درجه حرارت بالا باتری لیتیوم یون باتری دانش

- Mar 09, 2017-

باتری لیتیوم-یون های بالا برای حفاری نفت و محیط های بالا طراحی شده است. تا باتری امکان کار با شدت بالا لرزش و شوک محیط ایمن و قابل اعتماد است. بنابراین، برای نفت و گاز صنعت از جمله اکتشاف و حفاری MWD اکتشاف نفت و دیگر محیط های بالا کل چاه با زمینه های بالا ابزار. At + 60℃ 1.0C استانداردهای اسمی ظرفیت تخلیه را 75%; در - 10℃ 0.2C استانداردهای اسمی ظرفیت تخلیه را 85%. باتری تخلیه دما: - 10℃ - 60℃. باتری ظرفیت اسمی: 1.0--5Ah. ولتاژ اسمی باتری: 3.7v.

یک جفت:لیتیوم یون باتری دانش بعدی:باتری پلیمر لیتیوم فوق العاده نازک