مشتریان دبی 8000pcs 606090 لیپو باتری سفارش، آیا تست باتری در حال حاضر، به لطف برای مشتریان سفارش

- Mar 29, 2017-

دبی مشتریان 8000pcs 606090 لیپو باتری سفارش آماده، با تشکر برای مشتریان سفارش

606090 لیپو باتری (1) .jpg نوع

باتری 606،090 لیپو (2) .JPG

باتری 606،090 لیپو (3) .JPG

606090 لیپو باتری (4) .JPGیک جفت:18،650 ضوابط اروپا باتری سفارش، آیا تولید، به لطف پشتیبانی مشتریان و سفارشات بعدی:8S1P 2600mAh 18650 29.6V لیتیوم یون باتری بسته اند Finsihed، از شما به خاطر سفارش شما