باتری های لیتیوم باتری 12V 40AH Lifepo4 برای Ebike، منظومه شمسی، تشکر از شما برای Order.it و ضوابط در حال انتظار برای تحویل

- Apr 19, 2017-

لیتیوم بسته باتری باتری 12V 40AH Lifepo4 برای ebike، منظومه شمسی، با تشکر از شما برای سفارش مشتری. آن است که انتظار برای تحویل


باتری لیتیوم (1) .JPG

باتری لیتیوم (2) .JPG


یک جفت:تشکر از شما برای سفارش مشتری 1000pcs در ماشین پرش Starter.it در حال انتظار برای بسته بندی و تحویل بعدی:مشتریان عربستان سعودی 054،860 3.7V 1800mAh 2000PCS پلیمر قابل شارژ لیتیوم یون باتری، در انتظار برای بازرسی و بسته بندی، با تشکر برای مشتریان سفارش