با تشکر برای مشتریان سفارش مشتریان مکزیکی 582728 400mAh 10kpcs سفارش آماده، فقط انتظار اضافه PCB و سیم + کانکتور,

- Mar 28, 2017-

مشتریان مکزیکی 582728 400mAh 10kpcs سفارش آماده، انتظار اضافه PCB و سیم + کانکتور, با تشکر برای سفارش مشتریان


582728 400mah.jpg

یک جفت:مشتریان استرالیا 2600mah18650 12 ولت باتری بسته تولید سفارش تکمیل شده است، پشتیبانی از مشتری و سفارشات بعدی:ویژگی های باتری Ni-MH