باتری Ni-MH دستیابی به موفقیت در دوران تجارت هنگ

- Aug 17, 2016-

بازارهای سهام شانگهای و شنژن بالاتر در جمعه شاخه گل شانگهای کامپوزیت شاخص در نقاط 3,050 نهایت بستن موضوع Changyang بسته شد. اخبار, بسیاری از حملات موفق: "رسانه های تانگ شنژن هنگ کنگ اعلام گزارش شده فایل, فقط در انتظار تصویب شورای دولتی"، و یا افزایش سرمایه گذار شور و شوق "QFII مدار باز قرار گرفتن در معرض در سه ماهه دوم، پناهگاه افزایش 247 میلیون، موسسات بزرگ منابع سهام" یا افزایش اعتماد به نفس بازار. نگاه به آینده، شاخص در آبی تراشه رهبری تاثیر نقاط 3,050 رکود، انتظار می رود که در فضای کوتاه دوباره بجای اول برگشتن بازار محدود، سهام شاخص کاسته مواظب باشید چشم انداز است.

یک جفت:شاندونگ زیبو خازنی از نوع نیکل-هیدروژن باتری پژوهش دستیابی به موفقیت بعدی:لیتیوم یون باتری شارژ اثرات بر عملکرد?