حمل و نقل RC باتری

- Mar 08, 2017-

امروز ما تحویل RC باتری. خطوط تولید ما را بررسی کنید.


psb (1).jpg

psb.jpg


11.1v 1500mah 35c-12.jpg

22.2v 35c 6000mah-2jpg.jpg

22.2v 35c 8000mah.jpg


یک جفت:شنژن بهبود سیاست خدمات شرکت باتری بعدی:باتری یون لیتیوم بزرگ حمل و نقل هوایی برای اولین بار