شاندونگ زیبو خازنی از نوع نیکل-هیدروژن باتری پژوهش دستیابی به موفقیت

- Aug 17, 2016-

جینان اوت 16 (خبرنگار Xu Dezheng)، Xinhuanet-خبرنگاران آموخته از شاندونگ زیبو شهرداری دولت اطلاعات دفتر، به عنوان مهم جدید انرژی انقلاب خازنی از نوع نیکل-هیدروژن باتری های شهر زیبو، پس از 5 سال تلاش برای به دست آوردن تحقیق و توسعه و پیشرفت، ما سه منطقه شمالی (شمال شرق، شمال غرب، شمال) فصل زمستان خالص اتوبوس الکتریکی در حال اجرا وضعیت انتظار می رود برای تغییر.

یک جفت:باتری های نیکل متال هیدرید خازن نوع مفهوم دستیابی به موفقیت و یا انفجار بعدی:باتری Ni-MH دستیابی به موفقیت در دوران تجارت هنگ