تشکر از شما برای سفارش مشتری NiMH باتری AAA 600mah ،. این انتظار برای تحویل

- Apr 25, 2017-

تشکر از شما برای سفارش مشتری باتری NiMH 600mah AAA ،. آن است که انتظار برای تحویل


export.jpg باتری

یک جفت:لهستان و ضوابط 8000pcs سفارشات 3.7V 5000mAh 706090 پلیمر باتری آماده، در انتظار بسته بندی و ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارش و صبر کنید بعدی:تشکر از شما برای شیلی و ضوابط سفارش، این انتظار برای حمل و نقل