تشکر از شما برای کره و ضوابط سفارش 10000mah لی پلیمر باتری از 5 عدد نمونه، این انتظار برای حمل و نقل

- May 12, 2017-

تشکر از شما برای کره سفارش مشتری باتری 10000mah لی پلیمر از 5 عدد نمونه، آن است که انتظار برای حمل و نقل

3.7v 10ah battery.jpg


3.7V سفارشی باتری لیتیوم پلیمر ویژه

خوش آمدید منحنی های سفارشی لیپو باتری. گرد لیتیوم پلیمر باتری. فیلم نازک لیتیوم پلیمر باتری. شکل لیتیوم پلیمر باتری و غیرهیک جفت: بعدی:رومانی مشتریان سفارش 2X18650 لیتیوم یون باتری قابل شارژر باتری، فقط در انتظار بسته بندی جعبه، آپارتمان، کشتی، با تشکر برای مشتریان سفارش