تشکر از شما برای مشتری های قدیمی سفارش، NiMH باتری Finsied و تحویل به انبار.

- Jun 08, 2017-

تشکر از شما برای سفارش مشتری قدیمی، باتری NiMH finsied و تحویل به انبار.

7.2v 2400mah (2).jpg


یک جفت:مشتریان ایالات متحده آمریکا 110mah لیپو باتری سفارش، با تشکر برای مشتریان سفارش .it در حال انتظار برای تولید بعدی: