تشکر از شما برای شارژر روسیه و ضوابط سفارش، این انتظار برای تحویل.

- Apr 11, 2017-

با تشکر از شما برای روسیه مشتری شارژر سفارش، آن است که انتظار برای تحویل.

18650 شارژر-1.JPG

charger.jpg I4

charger.jpg I4 جدید

18650 battery.jpg


18650 charger.jpgیک جفت:مشتریان کانادا NiMH باتری پک 6V AA 900mAH سفارش تولید، با تشکر برای مشتریان سفارش بعدی:11000MAH 14.8V 4S5P ایالات متحده آمریکا و ضوابط 3000PCS باتری باتری لیتیوم بسته بندی آماده، برای مشتریان سفارشات