مشتریان اروپا 7000pcs 18650 شارژر باتری، فقط در انتظار ارسال، به لطف برای مشتریان سفارش

- May 12, 2017-


مشتریان اروپا 7000pcs 18650 شارژر باتری ، فقط در حال انتظار برای ارسال، برای مشتریان سفارش

18650 Battery Charger.jpg

یک جفت:رومانی مشتریان سفارش 2X18650 لیتیوم یون باتری قابل شارژر باتری، فقط در انتظار بسته بندی جعبه، آپارتمان، کشتی، با تشکر برای مشتریان سفارش بعدی:تشکر از شما برای من آلمان و ضوابط سفارش NiMH باتری پک 2.4V AAA 600mAH.it در حال انتظار برای تحویل