ایتالیایی مشتریان 2000PCS سفارشات NIMH D 8000mAH باتری آماده، فقط در انتظار بسته بندی و ارسال، به لطف برای مشتریان سفارش

- Mar 31, 2017-

ایتالیایی مشتریان 2000PCS های NiMH D 8000mAH باتری سفارشات آماده، فقط در انتظار بسته بندی و ارسال، به لطف برای مشتریان سفارش


battery.jpg های NiMH

های NiMH باتری D 8000mah.jpg

یک جفت:هلند مشتریان 8000pcs NIMH 18650 بسته باتری، بعد از مدت 2days آماده خواهد شد، با تشکر برای سفارش مشتریان بعدی:ایالات متحده آمریکا و ضوابط 5000PCS 18650 بسته باتری خطوط تولید، با تشکر برای مشتریان سفارشات