هلند مشتریان 50،000pcs 32120158 7500mah خطوط لیپو باتری سفارش تولید مشغول است، با تشکر برای مشتریان سفارش

- Apr 18, 2017-

یک جفت:با تشکر از شما برای ایالات متحده آمریکا و ضوابط سفارش پرش نویسنده 100PCS. این انتظار برای تحویل بعدی:لهستان و ضوابط 8000pcs سفارشات 3.7V 5000mAh 706090 پلیمر باتری آماده، در انتظار بسته بندی و ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارش و صبر کنید