هلند مشتریان 8000pcs NIMH 18650 بسته باتری، بعد از مدت 2days آماده خواهد شد، با تشکر برای سفارش مشتریان

- Mar 31, 2017-

هلند مشتریان 8000pcs های NiMH 18650 بسته باتری، بعد از مدت 2days آماده خواهد شد، با تشکر برای سفارش مشتریان

PSB (36) .jpg نوع

PSB (37) .jpg نوعPSB (29) .jpg نوعیک جفت:روسیه مشتریان لیتیوم یون پلیمر باتری سفارش تولید، با تشکر برای مشتریان سفارش بعدی:ایتالیایی مشتریان 2000PCS سفارشات NIMH D 8000mAH باتری آماده، فقط در انتظار بسته بندی و ارسال، به لطف برای مشتریان سفارش