لهستان و ضوابط 8000pcs سفارشات 3.7V 5000mAh 706090 پلیمر باتری آماده، در انتظار بسته بندی و ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارش و صبر کنید

- Apr 26, 2017-

لهستان و ضوابط 8000pcs 3.7V 5000mAh 706090 پلیمر باتری سفارشات آماده، در انتظار بسته بندی و ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارش و صبر کنید


3.7V 5000mAh 706090 همراه پلیمر باتری باتری لیپو بسته باتری لیتیوم قابل شارژ برای قدرت Bank.jpg

یک جفت:هلند مشتریان 50،000pcs 32120158 7500mah خطوط لیپو باتری سفارش تولید مشغول است، با تشکر برای مشتریان سفارش بعدی:تشکر از شما برای سفارش مشتری NiMH باتری AAA 600mah ،. این انتظار برای تحویل