رومانی مشتریان سفارش 2X18650 لیتیوم یون باتری قابل شارژر باتری، فقط در انتظار بسته بندی جعبه، آپارتمان، کشتی، با تشکر برای مشتریان سفارش

- May 12, 2017-

یک جفت:تشکر از شما برای کره و ضوابط سفارش 10000mah لی پلیمر باتری از 5 عدد نمونه، این انتظار برای حمل و نقل بعدی:مشتریان اروپا 7000pcs 18650 شارژر باتری، فقط در انتظار ارسال، به لطف برای مشتریان سفارش