اسپانیا مشتریان 1000pcs در 18،650 بسته باتری سفارش دادن بسته بندی آماده فقط در حال انتظار ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارشات

- Apr 07, 2017-

اسپانیا مشتریان 1000pcs در بسته 18650 باتری سفارش دادن بسته بندی آماده فقط در حال انتظار ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارشات


18650 battery.jpgیک جفت:11000MAH 14.8V 4S5P ایالات متحده آمریکا و ضوابط 3000PCS باتری باتری لیتیوم بسته بندی آماده، برای مشتریان سفارشات بعدی:مشتریان عربستان سعودی 2000PCS تولید قدرت بانک باتری، برای مشتریان سفارش