11000MAH 14.8V 4S5P ایالات متحده آمریکا و ضوابط 3000PCS باتری باتری لیتیوم بسته بندی آماده، برای مشتریان سفارشات

- Apr 07, 2017-


ایالات متحده آمریکا و ضوابط 3000PCS 11000MAH 14.8V 4S5P باتری لیتیوم بسته بندی آماده، برای مشتریان سفارشات

باتری لیتیوم (2) .JPG

باتری لیتیوم (1) .JPGیک جفت:تشکر از شما برای شارژر روسیه و ضوابط سفارش، این انتظار برای تحویل. بعدی:اسپانیا مشتریان 1000pcs در 18،650 بسته باتری سفارش دادن بسته بندی آماده فقط در حال انتظار ارسال، با تشکر برای مشتریان سفارشات