ایالات متحده آمریکا و ضوابط 5000PCS 18650 بسته باتری خطوط تولید، با تشکر برای مشتریان سفارشات

- Mar 31, 2017-

خطوط تولید بسته 18650 باتری ایالات متحده آمریکا و ضوابط 5000PCS، با تشکر برای مشتریان سفارشات

18650batterypack.jpg

pack.jpg 18650 باترییک جفت:ایتالیایی مشتریان 2000PCS سفارشات NIMH D 8000mAH باتری آماده، فقط در انتظار بسته بندی و ارسال، به لطف برای مشتریان سفارش بعدی:18،650 ضوابط اروپا باتری سفارش، آیا تولید، به لطف پشتیبانی مشتریان و سفارشات